News
[29. 11. 2017] KATALOG 2018 již příští týden » Více...
[22. 09. 2017] Beseda, chyba v katalogu » Více...
[25. 11. 2016] Zájezdy 2017 na webu, katalog ke stažení » Více...
Foto

Darmstadt, Mathildenhöhe
zájezd: Velikonoční toulky historickým Franckým vévodstvím (30.3.-2.4.2018)
autor: Ladislav Mašek

Right menu

FACEBOOK
SOUTĚŽE
 • Zašlete nám fotku ze své dovolené s Kiwi a získejte každý měsíc slevu až 3.000,- na další zájezd!
 • Zúčastněte se naší vědomostní soutěže a vyhrajte další slevy na zájezdy!
ZPRAVODAJ

Zadejte svou e-mailovou adresu pro zasílání našich nabídek přímo do Vaší schránky!

ŽHAVÉ
 
ČESKO
 
EVROPA
 
SVĚT
 
NA MÍRU
 
UBYTOVÁNÍ
   

Polsko To nejhezčí z Polska (Vratislav, Poznaň, Toruň, Gdaňsk)

19. 8. - 23. 8. 2017
1730-02
 • Cena:
  8990,- Kč
 • Doprava:
  autobusem
 • Cena zahrnuje:
  dopravu autobusem, ubytování se snídaní (4x), plné pojištění, průvodce
 • Za příplatek:
  jednolůžkový pokoj (1.490 Kč)

1. den: odjezd 6.10 h metro B Černý Most, přes Náchod a Kladsko do města Wrocław (Vratislav, největší slezské město, na řece Odra, značné škody za 2. sv. v., gotická radnice, renesanční a barokní městské domy, gotický kostel sv. Alžběty, univerzita z 18. st. s Leopoldovou aulou, Katedrální most, Tumský ostrov, dvouposchoďový kostel sv. Kříže, gotická katedrála s oltářem ze školy W. Stwosze, řada muzeí – např. sbírky slezského gotického umění; panorama Radslavické bitvy; unikátní architektura – Hala Stulecia (dříve Hala Ludowa) od architekta M. Berga z l. 1912-13 a stavby z doby nacistické Třetí říše), Leszno (Lešno,město bylo útočištěm J.A. Komenského – jeho busta; radnice), příjezd do veletržního města Poznaň. N

2. den: Poznań (Poznaň, centrum Velkopolska, čtvercové náměstí Starý rynek, uprostřed budova radnice ze 13. st., přestavěna renesančně v pol. 16. st., fasáda s otevřenou lodžií, hodinová věž, dále zde Proserpinina fontána a výstavné domy i paláce; barokní farní kostel; na Přemyslově hoře pozůstatky městského opevnění a částečně opravený knížecí zámek; nejstarší část města je na pravém břehu Varty na Tumském ostrově, zejména katedrála založená v 10. st., v ní hroby např. knížete Měška I. a krále Boleslava Chrabrého; centrem města je náměstí Plac Wolności s Národním muzeem, v Novém Městě též univerzita, divadla a býv. hrad císaře Viléma II.); dále do města Gniezno (Hnězdno, leží na 7 pahorcích mezi jezery, katedrála původem z 10. st., v ní uloženy r. 999 ostatky sv. Vojtěcha, současná podoba gotická, cenné bronzové dveře z r. 1170; řada kaplí ze 14. -18. st. s mřížovím; vedle chrámu pomník Boleslava Chrabrého, kostel sv. Jiří a arcibiskupský palác); Toruń (Toruň, město s četnými památkami, rodiště Mikuláše Koperníka, na hlavním náměstí radnice ze 14. st., před ní Koperníkova socha; četné historické domy; Collegium Maximum univerzity, kostel P. Marie, katedrála – ve věži 2. největší zvon v Polsku, dům a muzeum M. Koperníka; u Visly souvislá řada hradeb a hrad). N

3. den: Kwidżyn (konglomerát gotického dómu a křižáckého hradu ze zářivě červených cihel, dlouhý krytý most k latrínové věži); Malbork (sídelní hrad velmistra řádu německých rytířů; mohutné hradby a obranné bašty; tzv. Nízký hrad s kaplí sv. Vavřince, Prostřední hrad se sídlem velkého komtura, špitálem a palácem velmistra a nakonec pevný Vysoký hrad obehnaný masivní zdí, s kapitulním sálem, klenotnicí, ložnicí a 3 kaplemi); do města Elblag (založeno křižáky, zbytky dávného hradu, kostel sv. Mikuláše s 95 m vysokou věží, Trhová brána, zdařilá výstavba nově rekonstruovaných domů). Přes ústí Visly na nocleh v oblasti Gdaňsku. N (2x)

4. den: Gdańsk (Gdaňsk, nejkrásnější město na Baltu, osou čtvrti Hlavní Město je tzv. Královská cesta, na ni vstup Zlatou bránou ve stylu italské renesance, při ní stojí četné historické domy z 15.-19. st., např. Lví zámek, renesanční Zlatý palác, gotický Artušův dvůr; dále gotická radnice se štíhlou 82 m vysokou věží, uvnitř známý Červený sál, před ní Neptunova fontána, na západě ji uzavírá tzv. Zelená brána; největším cihlovým kostelem města a celého Polska je chrám P. Marie dlouhý 105 m, uvnitř orloj; ve čtvrti Staré Město četné kostely, Velký mlýn a Staroměstská radnice; při řece Motlawě území Starého přístavu, odkud vedlo do města 7 bran, budova Stary żuraw – jeřáb; na Ostrově špýcharů zrekonstruované sýpky; loděnice – památníky hnutí Solidarita, muzeum); při ústí Visly Westerplatte (památník obráncům z r. 1939); Oliwa (katedrála ze 13.-15. st., slavné rokokové varhany); Gdynia (významný přístav, městem od r. 1926, molo, námořní muzeum – historické lodě); Sopot (Sopoty, mořské lázně, v létě známý písňový festival, nejdelší molo v Polsku – 512 m, pěší zóna). N

5. den: Bydgoszcz (Bydhošť, Starý rynek s dlažbou ze 17. st., při řece Brda tzv. Bydhošťské Benátky s mlýny a špýchary); Świebodzin (33 m vysoká socha Krista, větší než v Rio de Janeiru), večer návrat do Prahy.