News
[06. 04. 2022] Přerušení provozu CK KIWI v Jungmannově ulici p... » Více...
[22. 12. 2021] 2022 A NAŠE OČKÁVÁNÍ » Více...
[02. 11. 2021] KATALOG NA ROK 2022 » Více...
Foto

Swiebodzin
zájezd: To nejhezčí z Polska (19.-23.8.2017)
autor: Ladislav Mašek

Right menu

FACEBOOK
SOUTĚŽE
 • Zašlete nám fotku ze své dovolené s Kiwi a získejte každý měsíc slevu až 3.000,- na další zájezd!
 • Zúčastněte se naší vědomostní soutěže a vyhrajte další slevy na zájezdy!
ZPRAVODAJ

Zadejte svou e-mailovou adresu pro zasílání našich nabídek přímo do Vaší schránky!

ŽHAVÉ
 
ČESKO
 
EVROPA
 
SVĚT
 
NA MÍRU
 
UBYTOVÁNÍ
   

Itálie Marche a Abbruzo- putování mezi pobřežím Jaderského moře a hřebeny Apenin

10. 9. - 17. 9. 2022
221801
 • Cena:
  17830,- Kč
 • Doprava:
  autobusem
 • Cena zahrnuje:
  dopravu autobusem, ubytování se snídaní (7x), pojištění léčebných výloh a storna, průvodce
 • Cena nezahrnuje:
  vstupné
 • Za příplatek:
  jednolůžkový pokoj (3.680 Kč), 6x večeře (3.140 Kč)

Jedná se již o 11. zájezd z cyklu Mapujeme Itálii. Jde o méně známé kraje ve středu Itálie, ráz krajiny určují hřebeny Apenin, které dosahují téměř 3.000 m nadmořské výšky a dále ěkolik set km dlouhý úsek pobřeží Jaderského moře. Najdete zde jedinečné stavební památky, pevné hrady, malebná městečka, starobylé kláštery, setkáte se i s ruinami antických měst. Jistě Vás překvapí zdejší pestrá příroda, žijí zde dokoce i medvědi a vlci. A seznámíte se i se zdejší pestrou gastronomií.

1. den: odjezd 6.20 h od metra A Dejvická, pojedeme přes hraniční přechod Rozvadov ve směru na Mnichov, Innsbruck, Brennerský průsmyk, nádhernou horskou krajinou Jižních Tyrol a Tridentska, okolo Verony do Pádské nížiny a v Emilii v blízkosti Bologny nocleh

2.den: těsně za hranicemi historického kraje Marche navštívíme historické opevněné městečko Gradara s pevností Rocca. S Jaderským mořem (pláže, přístav) se poprvé setkáme v městě Fano (zajímavé památky: renesanční palác rodu Malatesta se zahradou, kostel Santa Maria Nuova s díly Perugina, fontána Fortuna, Augustův oblouk). V příjemné vnitrozemské kopcovité krajině pak navštívíme půvabné městečko Corinaldo, má kompletně dochované hradby s branami, vynikající polohu (výhledy do hornaté krajiny), půvabné uličky se schodišti (ráj fotografů), svatyni Santa Maria Goretti, radnici a palác Scuretto. Podvečerní náladu si užijeme ve středověkém městě Jesi s elegantním renesančním palácem della Signoria a zajímavou místní galérií s díly Lorenza Lotta (je umístěna v Palazo Pianetti) a v neposlední řadě s příjemnými kavárničkami na Corso Matteoti. Je rodištěm Fridricha II., který vydal Zlatou bulu Sicilskou (je mu zde věnováno muzeum). Odjezd na nocleh (2x).

3.den: dnešní den věnujeme hornatému vnitrozemí oblasti Marche. Budeme putovat provincií Macerata. Navštívíme cisterciácké opatství Fiastra s kostelem v románsko-burgundském stylu, kapitulní síní apod. (vše velmi dobře dochované). Nedaleko uvidímě o samotě stojící středověký hrad Rancia. V městě Tolentino konkatedrála sv. Catervia se sarkofágem světce z 5.stol. a bazilika sv. Mikuláše Tolentinského s hrobem svatého. Dojedeme až do městečka Sarnamo pod svahy pohoří Sibillini (národní park na hranici Umbrie, součást Apenin, hora Pizzo Bero, 2.259 m), na nejvyšším bodě je hlavní náměstí Piazza Alto (3 paláce: Priori, Popolo, Podesta), od kostela Santa Chiara skvělý výhled na hory. Malým překvapením je městečko Urbisaglia s mohutným středověkým hradem a vykopávkami římského města Urbs Salvia (Parco Archeologico s muzeem, amfiteátr, divadlo). Návrat na nocleh.

4.den: po dálnici absolvujeme přesun podél pobřeží Jaderského moře, písečné pláže střídají skalnaté úseky. Dostaneme se do kraje Abruzzo. Krátkou odbočkou dojedeme do městečka Atri. Budeme projíždět podél zajímavých přírodních útvarů Calanchi (jakési kamenné jazyky připomínající měsíční krajinu). V Atri je význačná románsko gotická katedrála s freskami abruzského malíře Andrea de Litio, křížovou chodbou, kryptou, dále 3 brány a bývalý vévodský palác. Po dálnici dále na okraj provinčního centra Pescara, mineme Chieti (centrum další provincie) a údolím řeky Pescara se dostaneme pod hlavní apeninské hřebeny (severně NP Gran Sasso, jižně NP della Majella). Prohlídka kláštera San Clemente a Casauria založený r. 871 císařem Ludvíkem II. (portál, hlavice sloupů, raně křesťanský interiér). Městečko Popoli (četné paláce a kostely, gotická Taverna ducale, vysoko nad městem hrad). U vsi Corfinio stojí pod vysokými horami v sousedství raně křesťanského hřbitova biskupské sídlo a opatství (abbazia) Valvense s bazilikou San Pelino z 12. stol. s přilehlou kaplí sv. Alexandra. Odtud je kousek do vlasti básníka Ovidia do města Sulmona (Sulmo mihi patria est) s náměstím Piazza Garibaldi, ve středu na něm bývají trhy a v jeho středu stojí renesanční Fontana del Vecchio, ústí sem akvadukt ze 13.st. Na Corso Ovidio (podloubí, začíná u Porta Napoli) upoutá portál kostela S.Francesco a v Palazzo dell´Annunziata je pěkné lokální muzeum. Nocleh (2x).

5.den: na svazích pohoří Majello (Monte Amaro, 2.793 m) se rozkládá atraktivní svažitá ves Pacentro, v její horní části (713 m n.m.) hrad Caldora se 3 mohutnými věžemi (rod Orsini). Zpět do údolí a do obce Pescocostanzo (1.350 m n.m.) v národním parku Maiella, je lyžařským centrem zdejší oblasti a má bohatou historii: dlážděné ulice, staré horské domy, lokální umělci a renesanční kostel Santa Maria del Colle. V sousedním národním parku Abruzzo (Parco Nazionale d´Abruzzo, Lazio e Molise, jedná se o krasové pohoří, žijí zde vlci i medvědi) je městečko Alfedena, v jeho středu jsou zříceniny hradu. Zde dosáhneme nejjižnější bod naší cesty a jsme při hranici oblasti Molise. Nad půvabným jezerem Lago di Barreo jsou městečka Barreo a Viletta Barrea. Hlouběji v národním parku (je zde sídlo jeho správy a návštěvnické centrum) leží ve výšce 1.167 m městečko Pescasseroli, centrum lyžování i letní turistiky, zajímavá horská architektura. Návrat na nocleh.

6.den: po dálnici nádhernými horskými partiemi Apenin do Alba Fucens, v roce 303 před n.l. zde byla založena římská kolonie, dochovány zbytky baziliky, fóra a amfiteátru, na zbytcích chrámu Apollona byl postaven ve 12.st. kostel sv.Petra. Od Avezzana (v r. 1915 zničeno zemětřesením a z 15.000 obyvatel přežilo jen 300) po dálnici do metropole oblasti Abruzzy L´Aquila. Prohlídka byla na programu při našem zájezdu v r. 2016, tentokrát centrálními částmi města projedeme, po ničivém zemětřesení v roce 2009 (298 obětí) stále pokračuje rekonstrukce a k nebi se tyčí jeřáby a ve městě je řada stavebních jam. Ale samozřejmě i plno bylo postaveno. Tunelem (délka 10 km) podjedeme pod nejvyšším masívem Apenin Gran Sasso s vrcholem Corno Grande, 2.912 m (délka 10 km), dle počasí fotozastávka. Teramo (sídlo provincie) bylo kvetoucím antickým městem Interamnia již za Augusta, jeho zbytky najdete ve zdech středověkého města (amfiteátr). Katedrála Santa Maria Assunta a San Berardo prošla od 12. stol. mnoha přestavbami a má hodnotné interiéry. Městečko Campli uchovává v kostele Santa Maria in Platea malovaný strop z 18.st., vedle najdete radnici, mystickým místem je Scala santa v kostele San Paolo. Pevnost v Civitella del Tronto patří mezi největší v Itálii (je z 16.st., délka 500 m, bourbonská posádka zde kapitulovala v r.1861 jako poslední před sardinsko-piemontskými vojsky). Pod ní se vinou úzké uličky s romantickými zákoutími, mezi nimi vyniká La ruetta, nejužší ulice v Itálii (40 cm). Nocleh na pomezí oblastí Abruzzy a Marche.

7.den: již známou trasou podél pobřeží Jadranu. Pojedeme i v blízkosti proslulého poutního místa Loreto se svatyní Santa Casa (rodný dům Panny Marie přenesený sem anděly z Nazaretu). Toto místo jsme nezařadili do našeho programu, s velkou pravděpodobností ho totiž znáte s předchozích cest. Kratší zastávku věnujeme půvabnému městečku Osimo, je obklopeno hradbami a zdobí ho četné svatyně i paláce. Pak následuje prohlídka význačného adriatického přístavu Ancona (zároveň metropole oblasti Marche). Z četných památek vyniká dóm v románsko-byzantském stylu na návrší nad městem, stojí na místě Venušina chrámu. V centru je Loggia dei Mercanti, Palazzo del Governo, barokní kostel San Domenico s Tiziánovým obrazem, kostel Santa Maria della Piazza stojící na základech 2 kostelů z 5. a 6. stol..Směrem k přístavu se otevírá náměstí Piazza della Republicca, poblíž najdeme Trajánův vítězný oblouk a bránu Porta Pia. Lákavým cílem je kostelík Santa Maria di Portonovo z 11.st., stojí jižně od města na pobřeží pod skalnatým masívem Conero. Poblíž bývalá pevnost Fortino napoleonica (dnes hotel). Z Ancony pokračujeme podél pobřeží s četnými frekventovanými letovisky do oblasti Emilia-Romagna na nocleh.

8.den: po nejkratší trasa směr Bologna, Verona, přes Alpy do Innsbrucku a okolo Mnichova na Prahu.