News
[19. 03. 2023] » Více...
[06. 12. 2022] KAM S KIWI V ROCE 2023 » Více...
[09. 11. 2022] KATALOG 2023 » Více...
Foto

Swiebodzin
zájezd: To nejhezčí z Polska (19.-23.8.2017)
autor: Ladislav Mašek

Right menu

SOUTĚŽE
 • Zašlete nám fotku ze své dovolené s Kiwi a získejte každý měsíc slevu až 3.000,- na další zájezd!
 • Zúčastněte se naší vědomostní soutěže a vyhrajte další slevy na zájezdy!
ZPRAVODAJ

Zadejte svou e-mailovou adresu pro zasílání našich nabídek přímo do Vaší schránky!

ŽHAVÉ
 
ČESKO
 
EVROPA
 
SVĚT
 
NA MÍRU
 
UBYTOVÁNÍ
   

Německo Střední Franky: za malebnými hrady i do městeček Lauf a Heersbruck

22. 4. 2023
231602
 • Cena:
  1220,- Kč
 • Doprava:
  autobusem
 • Cena zahrnuje:
  dopravu autobusem (pro 46 účastníků), průvodce
 • Za příplatek:
  pojištění léčebných výloh (25 Kč)

Relativně bkízko naší západní hranice, nedaleko od Norimberka je pohádková krajina vápencových skal, romantických hradů, malebných městeček i půvabných říčních údolí. Kraj u nás málo známý, o který má asi zájem nemnoho fajnšmekr. Věříme, že se mezi klienty KIWI najdou

Doprava: bus 46 míst, řidič pan Rudolf Čoudek (tel. 603 869 605)

Odjezd, sraz: odjezd v 6,30 h od stanice metra A Dejvická. Odjíždíme z Evropské třídy, z druhé strany, než je hotel Diplomat - to znamená ve směru z Prahy ven, ze zastávky MHD, kousek od ní odbočuje doprava Šolínova ulice a poblíž ní jsou kiosky s občerstvením; sraz v 6.25 h.

Průvodce: Ing. Marcel Ludvík, mobil 603 281 048

Pojištění: Za příplatek 25 Kč možnost pojištění na léčebné výlohy v zahraničí do výše 4 000 000 Kč( pojišťovna Union), v případě zájmu se ozvěte obratem. Vezměte s sebou též kartičku Vaší zdravotní pojišťovny.

Opatření covid-19: V současnosti nejsou v Německu v platnosti žádná zvláštní opatření.

Odjezd v 6,30 hodin od metra A Dejvická , přes Rozvadov do blízkosti Norimberka. První zastávka město Hersbruck ( 12 000 obyvatel) na řece Pegnitz. Bohatá historie sahá až do 8./9. stol. Obchodní stezka z Regensburgu do Forchheimu zde přecházela řeku Pegnitz. Kol. r. 1000 byl postaven most s výběrem cla a též založen hrad , střežící Zlatou stezku z Norimberka do Prahy. Městská práva od r. 1297, v l. 1353-1373 bylo město součástí útvaru Nové Čechy. Od r. 1806 náleží město k Bavorsku. Ve 2. světové válce zde byl pobočný tábor koncentračního tábora Flossenbürg. Po konci války byl přebudován na tábor pro uprchlíky pod OSN, později pod Mezinárodní organizací pro uprchlíky. Dnes je celý areál kompletně přestavěn. Historické městské jádro s Horním a Dolním náměstím, části městského opevnění ze 14./15. stol., 5-6 m vysoké, zdi silné 1,5 metru. Tři brány- Norimberská z r. 1444, Špitálská z r. 1452, v 17. stol. přestavěná, Vodní z r. 1600. Hrad , postaven před r. 1000, v r. 1517 přestavba, v l. 1616- 1622 rozšířen o věže a postranní křídla ( účelově využit). Městský kostel, bývalý klášterní kostel Panny Marie s gotickým chórem ze 14. stol., významný pozdně gotický oltář. Prager Strase, s výstavnými měšťanskými domy, část „ Zlaté ulice“ probíhající v místech někdejší Zlaté stezky ( reliéfy Norimberka a Prahy). Malebné hrázděné domy.

Česká Falc ( německy Böhmische Oberpfalz), tj. Česká Horní Falc, od 19. stol. zvaná též Nové Čechy( německy Neuböhmen) je historické území na severovýchodě Bavorska, krátkodobě Česká korunní země. Česká Falc zaujímala větší část Horní Falce a její území vybíhalo až k Norimberku. Jádrem území bylo 24 panství, která v r. 1353 získal Karel IV. od rýnského falckraběte Ruprechta v náhradu za jeho dluhy. K nim Karel IV . připojil další území, která v blízkosti držel nebo poté ještě získal a celek r. 1355 zvláštní listinou inkorporoval do Českého království. Centrum tohoto celku bylo ve městě Sulzbach a na hradě Rothenbergu. V jeho čele stál hejtman jmenovaný většinou z řad české šlechty. Karel IV. podporoval oblast intenzívně prostřednictvím daňových úlev pro řemeslníky a obchodníky, stejně jako dalšími privilegii pro osídlení a trhy. Na cestě mezi Norimberkem a Prahou nechal také vybudovat hrad Lauf, v jeho Erbovním sále se dochovalo 112 znaků a erbů z území České koruny. V r. 1373 postoupil Karel IV. rozsáhlé nemovitosti zpět Wittelsbachům výměnou za Braniborské markrabství a 200 tisíc zlatých. O zbytek území přišel Václav IV. V roce 1401.Některá místa však uznávala českého krále až do 19. století.

Odtud malebným údolím řeky Pegnitz, nad ním zříceniny hradů. Krajina vápencových skal, a Francké Jury. Postranním údolím do malebné obce Hartenstein s hradem, původně z pol. 13. stol. Kolem r. 1500 byl rozšířen, později přestavěn na zámek. Od konce 1. světové války až do r. 2001 byl v držení rodu Haunhorstů ( byl restaurován). V r. 2002 koupila hrad obec Hartenstein. V horních patrech hlavní budovy je od r. 2009 expozice „ Rytířství ve Frankách“, v přízemí erbovní sál , nyní restaurace Touché. Působivý je hrad Vendelstein , nad městečkem Neuhaus an der Pegnitz. Poprvé zmíněn v r. 1269, patřil biskupství v Bamberku, pak se majitelé střídali. V 17. stol. znovu v majetku arcibiskupství v Bamberku, byl přestavěn a využíván jako rezidenční. Ve středověku měl 8 věží, od r. 1708 ve zříceninách ( vyhořel po úderu blesku), zrestaurovaný před 100 lety, pak v majetku Göringa, základna jednotek SS, poničen bombardováním. Po 2. světové válce přilákal mnoho hledačů pokladů, protože se domnívali, že Göring zde ukryl cennosti. V současnosti patří svobodnému státu Bavorsko, využíván částečně jako hotel, ale skvělé exteriéry. Zdáli viditelný hrad Hohenstein na skalnatém ostrohu 634 m.n.m., na okraji malého městečka Hohenstein, oblíbené výletní místo.

Na závěr jako lahůdka město Lauf ( 26 000 obyvatel, 17 km východně od Norimberka). Centrem je Tržní náměstí, jedinečné městské brány, hrázděné domy, nejstarší ze 17. století, kostel Johanniskirche. Hlavním cílem v Laufu je hrad Wenzelsburg (Wenzelschloss ) na ostrůvku na řece Pegnitz v blízkosti historického jádra. Jeho německé jméno je odvozeno od sochy sv. Václava až do současnosti dochované na fasádě vstupní věže s bránou. Hrad měl původně strážní funkci. Nechal jej vybudovat císař Karel IV. mezi l. 1356-1360 na říšské cestě mezi Prahou a Norimberkem na rozvalinách staršího štaufského hradu. Hlavní pozoruhodností je erbovní sál se znakovou galerií objevenou v r. 1934. Pod vrstvou staré malby se skrývalo 112 erbů Českého království. Je to nejvzácnější sbírka české a moravské heraldiky. Město Lauf zakoupil Karel IV. v r. 1353 od falcké větve rodu Wittelsbachů společně s dalšími místy. Později se toto území nazývalo Česká Falc , která byla svého času součástí zemí Koruny české. Karel IV. provázel nákup horečnou stavební činností a jedním z výsledků této aktivity je právě hrad v Laufu. Hradní kaple byla zasvěcena sv. Václavu a jako demonstrace moci českého krále byla vyzdobena zmíněná erbovní síň. Po přestavbách hrad sloužil pro ubytování císařského dvora na cestě mezi Prahou a Norimberkem