News
[19. 03. 2023] » Více...
[06. 12. 2022] KAM S KIWI V ROCE 2023 » Více...
[09. 11. 2022] KATALOG 2023 » Více...
Foto

Swiebodzin
zájezd: To nejhezčí z Polska (19.-23.8.2017)
autor: Ladislav Mašek

Right menu

SOUTĚŽE
 • Zašlete nám fotku ze své dovolené s Kiwi a získejte každý měsíc slevu až 3.000,- na další zájezd!
 • Zúčastněte se naší vědomostní soutěže a vyhrajte další slevy na zájezdy!
ZPRAVODAJ

Zadejte svou e-mailovou adresu pro zasílání našich nabídek přímo do Vaší schránky!

ŽHAVÉ
 
ČESKO
 
EVROPA
 
SVĚT
 
NA MÍRU
 
UBYTOVÁNÍ
   

Česká Republika Advent v Jindřichově Hradci, Bechyni a Táboře

3. 12. 2022
224008
 • Cena:
  990,- Kč
 • Doprava:
  autobusem
 • Cena zahrnuje:
  dopravu autobusem, průvodce
 • Cena nezahrnuje:
  vstupné

Od metra C Roztyly odjedeme v 7.20 h, pojedeme na jih Čech, mineme Benešov, Tábor a nejprve dorazíme do Jindřichova Hradce ( 21 000 obyvatel), jedno z nejkrásnějších českých měst, při břehu rybníka Vajgar. Jeho osudy byly pevně spojeny s pány z Hradce, jedné z nejslavnějších a nejmocnějších větví starobylého rodu Vítkovců, jejichž erb, zlatá růže v modrém poli, se dostala i do znaku města. Jindřichohradecký zámek tvoří rozlehlý komplex kolem tří nádvoří. Původně raně gotický hrad s mohutnou válcovou věží se v podstatě dochoval dodnes. V 16. stol. byly části renesančně upraveny a byly přistavěny další budovy ( italští umělci). Na náměstí řada honosných renesančních domů s gotickými jádry. Pozoruhodný je zejména dvojdům ( čp. 138-139), spojený arkádovou pavlačí, s pozdně gotickým arkýřem a bohatou sgrafitovou výzdobou. Městská radnice je v dnešní podobě pozdně barokní. Před ní mohutný sloup Nejsvětější Trojice z l. 1764-68. Jednou z městských dominant je proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie z 2. pol. 14. stol. , postupně rozšiřovaný a upravovaný až do konce 17. stol. Nejvzácnější památkou je kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů. Kostel byl stavěn postupně od začátku 13. stol., z následujícího století je kaple sv. Mikuláše, která bývá někdy označována za perlu vrcholné gotiky v jižních Čechách. Uvnitř kostela se zachovaly gotické malby z pol. 14. stol., zajímavostí je, že zpodobňují neobvykle zdeformovaná těla a tváře. Muzeum Jindřichohradecka sídlí v renesanční budově bývalého jezuitského semináře. Řadí se mezi nejstarší regionální muzea v Čechách ( zal. r. 1882). K nejslavnějším exponátům patří Krýzovy jesličky, největší lidový mechanický betlém na světě. Dále vzácná kolekce gotických plastik, jihočeské betlémy, síň Emy Destinové, cechy a řemesla, dochovaný interiér bývalé lékárny U Panny Marie Pomocné z konce 18. stol. Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, sídlí v budově bývalého zámeckého pivovaru., navazuje na více než stoletou tradici existence gobelínových dílen v Jindřichově Hradci.

Přivítá vás slavnostně vyzdobené město s vánočními trhy na nádvoří zámku a na náměstí.

V časném odpoledni přejedeme do Bechyně ( 6000 obyvatel), město v malebné lesnaté krajině na soutoku řeky Lužnice a říčky Smutné, založeno v r. 1323 Janem Lucemburským. Od 15. stol. se zde dařilo hrnčířství, na tradici navázala v 19. stol. továrna na keramiku a s ní spojená jediná keramická škola v Čechách. Po obvodu historického jádra vznikly v 18. stol. lázně, léčivé prameny však byly využívány již v 16. stol. Lázně patří k nejstarším v Čechách, léčí se zde především revmatismus, poruchy výměny látkové a poúrazové stavy. Zámek stojí na nejjižnějším skalním výběžku nad soutokem. Král Přemysl Otakar II. tu před r. 1268 dal vybudovat kamenný hrad. Postupně jej vlastnila řada majitelů, v letech 1569 až 1596 zde vládl Petr Vok z Rožmberka, nechal hrad nákladně přestavět v renesančním stylu. Od r. 1715 až do r. 1948 byla Bechyně v majetku Paarů. Pak zámek zkonfiskoval stát, byl využíván ČAV. Po r. 1989 bylo panství v restituci navráceno, v současné době patří do majetku firmy Panství Bechyně SE, se sídlem ve Vaduzu. Od r. 1994 je zámek opravován, v r. 1998 byl otevřen veřejnosti. Klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie najdete na skále nad řekou Lužnicí. Původní stavba patrně z konce 13. stol. zanikla během husitského dobývání v r. 1422. Na konci 15. stol. byl klášter v duchu pozdní gotiky znovu vystavěn. Uvnitř největší soubor sklípkových kleneb u nás. Součástí kláštera je kostel Nanebevzetí Panny Marie a kaple Ukřižování Páně a Bolestné Panny Marie. Ke kostelu přiléhá komplex klášterních staveb budovaných od r. 1501. Samotný konvent je trojkřídlá jednopatrová stavba s ambitem obcházejícím čtvercový dvůr. Vzácné jsou rovněž interiéry a mobiliář. Dnes je opět v majetku františkánského řádu ( prohlídka). - Most zvaný Bechyňská duha, postaven podle projektu Eduarda Viktory, dokončen byl k 10. výročí republiky 28. října 1928. Nejvyšší železobetonový oblouk v tehdejší ČR, výška nad hladinou řeky 50 m, rozpětí oblouku 90 m a délka 203, 38 m, určen pro silniční i železniční dopravu. - Elinka, historická železnice, spojuje Bechyni a Tábor, postavena jako první elektrifikovaná dráha na území Rakouska-Uherska, dokončena v r. 1903.

Následuje Tábor ( 33 000 obyvatel), město na skalnatém ostrohu při ústí potoka Tismenice do Lužnice pojmenované podle biblické hory Tábor, založeno v r. 1420 husitskými přívrženci. Centrem je Žižkovo náměstí s přehlídkou pamětihodností. Již z dálky je viditelný gotický děkanský chrám. Radnice se řadí k nejvýznamnějším památkám pozdní gotiky v českých městech. Původní stavba byla dokončena kol. r. 1520, v 17. stol. byla barokně upravena, kolem r. 1880 historizující úprava do původní podoby. Náměstí obklopují měšťanské domy, jejich jádra i exteriéry jsou u mnohých pozdně gotické, především však renesanční. Charakteristická je bohatá výzdoba domů freskami, sgrafity a zdobenými štíty. Uprostřed náměstí stojí renesanční kašna a pomník Jana Žižky. Tábor vyrostl na vysokém skalním ostrohu, kde se nedostávalo vody. Proto již v r. 1492 vznikla údolní nádrž Jordán, z ní byla voda čerpána o 32 metrů výše do městských kašen. První táborská vodárna pocházela již ze začátku 16. stol. - V těsné blízkosti náměstí sídlí v prostorách třech historických domů Muzeum čokolády a marcipánu . Poznáte, kde se vlastně čokoláda vzala , jak se pěstují kakaové boby a jak se následně zpracovávají do formy bonbonů, tabulek, pralinek a figurek. Prohlédnete si také historické obaly a reklamní plakáty a též porcelánové soupravy, ze kterých se čokoláda pila v 19. století. Druhá část muzea je věnována marcipánu a možnostem jeho zpracování. Uvidíte marcipánový model náměstí a dalších táborských dominant, marcipánové modely pohádek či šatičky pro panenky .