News
[19. 03. 2023] » Více...
[06. 12. 2022] KAM S KIWI V ROCE 2023 » Více...
[09. 11. 2022] KATALOG 2023 » Více...
Foto

Swiebodzin
zájezd: To nejhezčí z Polska (19.-23.8.2017)
autor: Ladislav Mašek

Right menu

FACEBOOK
SOUTĚŽE
 • Zašlete nám fotku ze své dovolené s Kiwi a získejte každý měsíc slevu až 3.000,- na další zájezd!
 • Zúčastněte se naší vědomostní soutěže a vyhrajte další slevy na zájezdy!
ZPRAVODAJ

Zadejte svou e-mailovou adresu pro zasílání našich nabídek přímo do Vaší schránky!

ŽHAVÉ
 
ČESKO
 
EVROPA
 
SVĚT
 
NA MÍRU
 
UBYTOVÁNÍ
   

Česká Republika Novohradské hory a kraj pod nimi

10. 6. 2023
234003
 • Cena:
  990,- Kč
 • Doprava:
  autobusem
 • Cena zahrnuje:
  dopravu autobusem (pro 35 lidí), průvodce

Pojedeme po stopách našich minulých zájezdů do kraje pod Novohradským horami. Jezdíme sem skoro 30 let. A uvědomíme si, jak se od začátku 90. let změnila pohraniční krajina k lepšímu, jak se vylepšily vesničky a přibylo opravených
památek. Ještě to není takové, jako v sousedním Rakousku, ale přesto věříme, že se Vám v této krajině bude líbit.Odjezd v 6.40 od stanice metra C Roztyly. Naše první zastávka nás zavede do Borovan, kde stojí augustiniánský klášter. Byl založen roku 1455 Petrem z Lindy, za působení Rožmberků byl klášter zrušen. Znovu obnoven byl v roce 1631 péčí císaře Ferdinanda III. V polovině 18. stol. byla přistavěna Škapulířová kaple a reprezentační prelatura. V roce 1785 byl klášter zrušen císařem Josefem II., objekt prelatury (zámku) vlastnili do roku 1939 Schwarzenbergové. Absolvujeme tzv prohlídku šesti smysly se zážitky (s průvodcem): objevíte kostel Navštívení P. Marie, Škapulířovou kapli, prelaturu (zámek). Uslyšíte ozvěnu klášterní knihovny, hlasy významných osobností kláštera.Vyzkoušíte si církevní oblečení.Setkáte se s posledním prelátem. Ochutnáte něco ze zásob Matěje Kozky z Rynárce. Další překvapení na vás čekají …

Následující cíl je městečko Nové Hrady v jižních Čechách K významným místním pamětihodnostem patří hrad z let 1225 - 50, později přestavěný v pozdně gotickém slohu. Je přístupný veřejnosti (základní prohlídkový okruh trvá 50 minut). Původně gotický hrad rodu Vítkovců z poloviny 13. století, dodnes ohromí mohutným hradním příkopem i autentickými interiéry - buquoyskou knihovnou s ukázkami hyalitového skla a buquoyským rodinným archivem. Tzv. Rezidence je panský buquoysky dům na náměstí z r. 1644 v barokním slohu - byl postaven jako zámek pro vdovu po generalissimu císařských vojsk hraběnku Buquoyovou. Nový zámek byl do r. 1945 sídlem Buquoyů. Dnes je v něm pracoviště Akademie věd ČR. Barokní klášter servitů je z r. 1677, v 2. pol 20. st. sloužil jako kasárna Pohraniční stráže. Nyní je opět v rukou servitů, kteří ho zcela zrekonstruovali a pojmenovali Klášter Božího milosrdenství. Kousek vedle je kostel sv. Petra a Pavla, jehož interiéry mají vzácnou barokní výzdobu. Poblíž kostela se nachází zařízená barokní lékárna z poloviny 17. stol. Na dolním konci náměstí renesanční radnice z poloviny 16. stol. Uprostřed náměstí stojí kašna z r. 1744. Ve městě je i muzeum (Muzeum města Nových Hradů, Novohradska a Novohradských hor) a galérie Koželužna (výstavy umělců především z jižních Čech)

Tvrz Cuknštejn, nádherná pozdně gotická tvrz je vzácně zachovaným dokladem sídla nižší české šlechty na sklonku středověku. Stojí na konci romantického Terezčina údolí (pavilóny) a návštěvníci ji mohou obdivovat zvenčí nebo po dohodě s majitelem navštívit zrekonstruované vnitřní prostory. Byla zbudována v téměř rovinatém terénu u řeky Stropnice. Je to čtyřkřídlý patrový objekt s malým vnitřním nádvořím. Kolem něj stojí přízemní arkády nesoucí dnes zazděné pavlače, z nichž se vcházelo do tří sálů v patře. Zcela převažuje gotický stavební sloh, pouze fasády měnily podobu.

Významnou památkou v podhorské obci Horní Stropnice je kostel sv. Mikuláše, pochází ze začátku 13. století a byl vystavěn původně v románském slohu. Roku 1486 byl společně s obcí vypálen a hlavní loď byla přestavěna v gotickém slohu (1486–1510), kdy byla chrámová loď sklenuta síťovou klenbou na třech párech pilířů jako trojlodí. Následovalo doplnění renesančního vchodu a barokní sakristie. Celková koncepce kostela však zůstala románská. Z románské doby pochází věž mezi presbytářem a chrámovým trojlodím, kruchta a obvodové zdivo lodi. Nároží věže a lodi jsou armovány tesanými žulovými kvádry. Ve zdi věže se dochovala dvě románsko–gotická podvojná okénka. V 90. letech 20. století prošel kostel důkladnou opravou.

Z malebné vesnice vyjedeme do nadmořské výšky 700 m k poutnímu kostelu Panny Marie Těšitelky, oficiálně zvaný kostel Nanebevzetí Panny Marie, někdy též zvaný poutní kostel P. Marie Dobré Rady, je římskokatolický a slouží jako farní kostel vsi Dobrá Voda u Nových Hradů. Tento chrám je zároveň poutním místem přezdívaným „Jihočeské Lourdy“, na které putuje mnoho poutníků jak z Česka, tak ze sousedního Rakouska. Jsme vysoko v Novohradských horách a obdivujeme nádherné výhledy.Při návratu se zastavíme v malebné opevněné vsi Žumberk. Dominantou je zachovaná tvrz s opevněním, která je přístupná veřejnosti. Je u také kostel a několik penzionů. A poslední zastávku věnujeme poutnímu kostelu Nejsvětější Trojice z l. 1708-1710. Stavba má tři oltáře, trojici štítů a věžiček, trojúhelníkovitá okna a obklopuje ji šestiboký ambit se třemi věžicemi (odpovídá to svatotrojičnímu zasvěcení, podobně jako cenná nástropní freska). V sousedství stavba bývalých lázní. To už jsme dojeli do blízkosti Trhových Svin. Návratová trasa směřuje na blízké České Budějovice a po dálnici směr Praha.