News
[06. 04. 2022] Přerušení provozu CK KIWI v Jungmannově ulici p... » Více...
[22. 12. 2021] 2022 A NAŠE OČKÁVÁNÍ » Více...
[02. 11. 2021] KATALOG NA ROK 2022 » Více...
Foto

Swiebodzin
zájezd: To nejhezčí z Polska (19.-23.8.2017)
autor: Ladislav Mašek

Right menu

FACEBOOK
SOUTĚŽE
 • Zašlete nám fotku ze své dovolené s Kiwi a získejte každý měsíc slevu až 3.000,- na další zájezd!
 • Zúčastněte se naší vědomostní soutěže a vyhrajte další slevy na zájezdy!
ZPRAVODAJ

Zadejte svou e-mailovou adresu pro zasílání našich nabídek přímo do Vaší schránky!

ŽHAVÉ
 
ČESKO
 
EVROPA
 
SVĚT
 
NA MÍRU
 
UBYTOVÁNÍ
   

Německo Památky a příroda Dolního Saska

19. 5. - 22. 5. 2022
221601
 • Cena:
  8990,- Kč
 • Doprava:
  autobusem
 • Cena zahrnuje:
  dopravu autobusem, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní, pojištění léčebných výdajů a storna, průvodce
 • Cena nezahrnuje:
  další stravování: v blízkosti hotelu řecká restaurace, cena jednoho chodu večeře v relaci 12 - 16 €, polévka 4 €, při rezervaci nahlaste zájem o večeře, uhradíte na místě
 • Za příplatek:
  jednolůžkový pokoj (1.990 Kč)

1. den: odjezd 6.30 h metro C Kobylisy a po dálnicích ve směru Drážďany, Lipsko, Halle, Nordhausen a již mimo dálnici zajímavou středoněmeckou krajinou na západní okraj pohoří Harz. Zastávka v Osterode am Harz (příjemné náměstí, hrázděné domy, dotek Harzu). Zde již jsme na území spolkové země Dolní Sasko. Následuje zastávka v městečku Bad Gandersheim, kde působila již v 11.st. první německá básnířka Roswitha von Gandersheim. Je zde dóm s 2 osmibokými vežemi, na náměstí hrázděné domy a renesanční radnice (s ní spojený kostel sv. Mořice). Po krátkém dálničním úseku přijedeme do města Hildesheim s cennými památkami: trojlodní románský dóm Nanebevzetí P. Marie s věžovým průčelím a kostel sv. Michala jsou zařazeny do seznamu památek UNESCO; dále zde gotická radnice, renesanční Rollandova kašna, pěkné hrázděné domy. Město je sídlem biskupství a univerzity. Na závěr dne procházka zahradami Grosser Garten s plastikami a vodotrysky (vstupné) v Herrenhausenu (přeměstí Hannoveru). Podle času i event. Berggarten. Ubytování v Garbsenu.

Poznámka: prohlídka Hannoveru, hlavního města Dolního Saska (543.000 obyvatel, aglomerace 1.180.000 obyvatel), není v programu zájezdu. Do města se můžete vydat sami z hotelu městskou dopravou a strávit tu celý den. K vidění je zejména: Marktplatz s gotickým halovým kostelem Marktkirche a starou radnicí, Kreuzkirche; barokní zámek Leineschloss, pěší zóny v blízkosti hlavního nádraží; opera; nová radnice (věž 100 m vysoká).

2. den: z hotelu po dálnici a přes nevysoké Wesergebirge do údolí Vesery a historického města Hameln. Váže se k němu legenda o krysaři, vždy v nedělní poledne se předvádí před Svatebním domem (Hochzeitshaus). Přelidnění města ve 13. st. mělo za důsledek přesídlení velkého počtu mladých obyvatel do Sedmihradska. Je zde řada hrázděných staveb a štítových domů ve slohu veserské renesance; radnice, kašna se skupinovou plastikou krysaře; románsko-gotický Münster. Dále v údolí stojí pohádkový zámek Hämelschenburg ve stylu veserské renesance z přelomu 16. a 17. stol.se zajímavými interiéry včetně sbírky obrazů a zbraní. Opatství Fischbeck bylo založeno již roku 955, kostel pochází z 12. st., v kryptě skvělé románské hlavice sloupů, křížová chodba ze 13.st.Příkladem malého města s bohatstvím hrázděných domů je Rinteln, upoutá i stavba radnice a interiér kostela sv. Mikuláše. Hlavním městem samostatného státečku Schaumburg-Lippe byl až do roku 1918 Bückenburg. Pravým klenotem jsou interiéry zdejšího zámku, jehož jádro je renesanční ze 16.st., v období baroka pak prošlo velkou přestavbou. Procházíte rozlehlými representačními sály, které jsou využívány majiteli i v současnosti. Cestou do hotelu se ještě zastavíme ve venkovském kostelíku v Idensenu s románskými freskami.

3. den: nejprve se podíváme na zajímavou technickou památku, křížení řeky Vesery s uměle vyhloubeným kanálem Mittellandkanal, který vede po 375 m dlouhém mostě, obě vodní cesty jsou propojeny plavební komorou (Schachtschleuse). V městě Minden navštívíme románský dóm (Mindenský kříž z 11.st.). Jižně od města řeka Vesera proráží poslední pásmo středoněmeckých vrchovin a dostává se do rovinatého severního Německa. Místo se nazývá Porta Westfalica, setkávají se zde pohoří Wesergebirge (vrch Jakobsberg, zde 142 m vysoký televizní vysílač) a Wiehengebirge (vrch Wittekindsberg, 294 m n. m.), v r. 1896 zde byl vybudován mohutný památník císaře Viléma, je vysoký 88 m a patří mezi národní německé památky (výhled). Pokračujeme do města Enger, v evangelickém farním kostele je pohřben saský vůdce, hrdina bojů s Karlem Velikým, Wittekind (Widukind), renesanční tumba, v sousedství kostela zajímavé muzeum.

Přes starobylý Herford se dostaneme pod hřeben Teutoburského lesa – na horském hřebeni na kopci Grotenburg (386 m) se tyčí Hermannsdenkmal: socha germánského náčelníka Cherusků Arminia připomínající jednu z nejdrtivějších porážek Římanů v historii, vše se událo v r. 9: Římanům velel Publius Varus, během bitvy zanikly tři římské legie a padl správce provincie Germánie, celkem padlo 40.000 mužů. Výška památníku je 53,5 m, byl dokončen v r. 1875. Pod horským hřebenem je město Detmold, od r. 1468 až do 1918 bylo hl. městem knížectví Lippe a později od r. 1918 až do r. 1947 pak hl. městem svobodného státu Lippe, který se následně stal součástí spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko. Nejvýznamnější památkou je rozlehlý renesanční zámek (veserská renesance). Za vidění stojí reprezentační interiéry, zejména pozdně barokní Rote Saal se zemskými znaky a portréty, dále Ahnensaal, rytířský sál ze 16. stol., celý obložený dubovým dřevem, s portréty předků, barokního původu je královský sál z počátku 18. stol. (cenné gobelíny, parkety, vladařská křesla). Vzácné jsou i lovecké trofeje a sbírka porcelánu. O palác a město se významně zasloužil poslední vévoda Leopold I. (1871-1949), dal postavit budovu zemského sněmu, soudu, divadla (postavena v době 1. svět. války) i kostela. Hlavní ulice města je Lange Strasse, je lemovaná hrázděnými domy, na náměstí Markt je klasicistní radnice, evangelický kostel a kašna Donopbrunnen s romantickým výjevem z pohoří Lippische Wald.

Jen několik kilometrů pojedeme do města Lemgo, které vyniká hrázděnými domy z období pozdní gotiky a rané renesance, bylo založeno na konci 12. st. a záhy se stalo členem hansy. Gotická radnice se stupňovitým štítem a renesančním arkýřem s figurálními reliéfy je považována za jednu z nejhezčích v Německu. Za ní se zdvihají dvě věže gotického halového kostela Nikolaikirche. Bohatstvím starých domů vyniká ulice Mittelstrasse, zakončuje ji brána Ostertor. Jedinečný zážitek poskytne návštěva domu malíře Junkera (1850-1912), je to galerie fantastických řezbářských prací v dřevěném a hrázděném domě. K nejcennějším domům ve městě patří renesanční Hexenbürgermeisterhaus (1568-71), obýval ho starosta, který v čarodějnických procesech odsoudil na 90 lidí. Nyní uvnitř expozice dějin města. V jeho sousedství Marienkirche s cennými náhrobky a varhany. Poněkud mimo centrum (2 km) stojí renesanční zámek Brake se zdáli viditelnou věží. Jeho majitelem byl např. vévoda Simon VI. zur Lippe, který velmi často pobýval na dvoře Rudolfa II. v Praze, byl císařovým osobním poradcem a staral se o doplňování jeho uměleckých sbírek. Nyní je v zámku galerie veserské renesance, obrazy i umělecké sbírky. Pestrou kopcovitou krajinou k řece Veseře a po dálnici do Garbsenu.

4.den: zamíříme do Brunšviku (Braunschweig), čtvrtmilionové bývalé metropole knížectví Brunšvicko-lüneburského a později Brunšvického vévodství. Po abdikaci posledního vévody byl hlavním městem Svobodného státu Brunšvicko. O rozvoj města se postaral ve 12.st. vévoda saský a bavorský Jindřich Lev. Připomeneme si zde i Tilla Eulenspiegela. Na náměstí Burgplatz (stojí zde hrad Dankwarderode) je slavná socha lva z r. 1166, románský dóm uchovává náhrobek Jindřicha Lva, cenný sedmiramenný bronzový svícen i Imerwardský krucifix. Kus starého Brunšviku se zachoval na náměstí Altstadtmarkt s radnicí půdorysu písmene L, gotickým kostelem St. Martini a renesančním Gewandhaus (dům soukenického cechu). Sousední městečko Wolfenbüttel hostí vévodský barokní zámek (největší v Dolním Sasku, renesanční věž), naproti stojí zbrojnice s manýristickým průčelím a knihovna vévody Augusta. Na hlavním náměstí hrázděná radnice, ve městě na 500 hrázděných domů a protestantský kostel Hauptkirche. Na závěr zájezdu krátká zastávka v městečku Königslutter am Elm, k vidění Kaiserdom (románská bazilika, pozoruhodný severní Lví portál, křížová chodba, sloupy s hlavicemi) a jeden z nejstarších německých stromů (Lotharova lípa císaře Lothara, zasazena roku 1135). Odtud na dálnici ve směru Lipsko a Drážďany a večer návrat do Prahy.